Latvijas zirgaudzētāju biedrība

Ciltsdarbs

Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Zirgu pārraudzības un zirgu darbspēju novērtēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā zirgi piedalās sacensībās
(http://likumi.lv/doc.php?id=232804)

Ministru kabineta noteikumi Nr.447
Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību
(http://likumi.lv/doc.php?id=231824 )

Ministru kabineta noteikumi Nr.474
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība
(http://likumi.lv/doc.php?id=232282 )

Ministru kabineta noteikumi Nr.361
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi
(http://likumi.lv/doc.php?id=267305 )