Latvijas zirgaudzētāju biedrība

Ciltsdarbs


Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Zirgu pārraudzības un zirgu darbspēju novērtēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā zirgi piedalās sacensībās
(http://likumi.lv/doc.php?id=232804)

Ministru kabineta noteikumi Nr.447
Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību
(http://likumi.lv/doc.php?id=231824 )

Ministru kabineta noteikumi Nr.474
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība
(http://likumi.lv/doc.php?id=232282 )

Ministru kabineta noteikumi Nr.361
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi
(http://likumi.lv/doc.php?id=267305 )

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

Atbalsta mērķis ir zirgkopības nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes, vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanai). 

 http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/4-atbalsts-ciltsdarba-pasakumiem-zirgkopibas-nozare-139