Latvijas zirgaudzētāju biedrība

 

 

LATVIJAS ZIRGAUDZĒTĀJU

BIEDRĪBALATVIAN HORSEBREEDERS

SOCIETY

 

 

 

Reģ. Nr. 40008003698

Republikas laukums 2,
Rīga, Latvija, LV-1010

Tālrunis: 29542671

e-pasts: latvzb@inbox.lv  

Banka:
Swedbank LV88HABA000140J038302

 

 

CENRĀDIS Cenrādis ar 1.1.2022. 

par ikgadējiem ciltsdarba pakalpojumiem un biedru naudu zirgkopībā


 

Cena, EUR

Biedru nauda

 

Biedru nauda gadā (katram biedram, neatkarīgi no zirgu skaita)

30.00

 

 

Pakalpojumi

 

Ērzeļa vērtēšana sertificēšanai (cena īpašniekam)

80.00

Vaislinieka sertifikāta sagatavošana un apstiprināšana

20.00

Vaislinieka sertifikāta pagarināšana, sagatavošana un apstiprināšana

20.00

Vaislas biomateriāla izmantošanas sertifikāta sagatavošana, šķirnes sertifikāta sagatavošana no ārzemēm ievestiem citā valstī sertificētiem ērzeļiem

20.00

Atzinuma sagatavošana vietējās apdraudētās šķirnes zirgam iesniegšanai LAD

20.00

Ganāmpulka raksturojuma un izkopšanas plāna sastādīšana

30.00

Ciltsdarba plāna sastādīšana saimniecībai

30.00

Škirnes zirgu audzēšanas saimniecības atbilstības izvērtēšana, apsekošana un statusa piešķiršana

50.00

Ērzeļa vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam)

20.00

Jaunzirga vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam)

17.00

Kumeļa vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam)

12.00

Ķēves vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam)

12.00

DNS parauga paņemšana (samaksa parauga ņēmējam)

10.00

Transporta izmaksas par km (piemēro pēc vienošanās)

0.40/km

Rēķinu u.c. dokumentu nosūtīšana pa pastu nevis elektroniski

3.00

Citi pakalpojumi (pēc vienošanās)

50.00/h