Latvijas zirgaudzētāju biedrība

 

 

LATVIJAS ZIRGAUDZĒTĀJU

BIEDRĪBALATVIAN HORSEBREEDERS

SOCIETY

 

 

 

Reģ. Nr. 40008003698

Republikas laukums 2,
Rīga, Latvija, LV-1010

Tālrunis: 29542671

e-pasts: latvzb@inbox.lv  

Banka:
Swedbank LV88HABA000140J038302

 

 

CENRĀDIS 

CENRĀDIS – ar 1.1.2024. 

par ikgadējiem ciltsdarba pakalpojumiem un biedru naudu zirgkopībā

(apstiprināts 2023.gada 28.decembra valdes sēdē, protokols Nr.12)


Cena, EUR

Biedru nauda


Biedru nauda gadā (katram biedram, neatkarīgi no zirgu skaita)

40.00Pakalpojumi


Ērzeļa vērtēšana sertificēšanai (cena īpašniekam)

200.00

Jauna vaislinieka sertifikāta sagatavošana un apstiprināšana 

25.00

Vaislinieka sertifikāta pagarināšana, sagatavošana un apstiprināšana. 

50.00

Vaislas biomateriāla dokumentu administrēšana un izmantošanas sertifikāta sagatavošana, šķirnes sertifikāta sagatavošana no ārzemēm ievestiem citā valstī sertificētiem ērzeļiem

25.00

Atzinuma sagatavošana vietējās apdraudētās šķirnes zirgam iesniegšanai LAD

25.00

Zootehniskā sertifikāta sagatavošana

15.00

Izcelsmes apstiprināšana zirga pasē (LZB biedriem bez maksas) 

10.00

Ciltsdarba plāna sastādīšana saimniecībai

75.00

Škirnes zirgu audzēšanas saimniecības atbilstības izvērtēšana, apsekošana un statusa piešķiršana

80.00

Ērzeļa vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam)

20.00

Jaunzirga vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam)

20.00

Kumeļa vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam)

15.00

Ķēves vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam) – cena īpašniekam

20.00

Transporta izmaksas par km (piemēro pēc vienošanās)

0.35/km

Rēķinu u.c. dokumentu nosūtīšana pa pastu nevis elektroniski

3.00

Citi pakalpojumi (pēc vienošanās), .t.sk. pakalpojumu sniegšana biedrībā neesošiem zirgu īpašniekiem. 

35.00/h