Latvijas zirgaudzētāju biedrība

Ciltsdarbs

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" https://www.vestnesis.lv/op/2020/41.11

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.85
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"


Ministru kabineta noteikumi Nr.247
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai
skatīt šeit .... /PDF fails/

Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Zirgu pārraudzības un zirgu darbspēju novērtēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā zirgi piedalās sacensībās
(http://likumi.lv/doc.php?id=232804)

Ministru kabineta noteikumi Nr.447
Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību
(http://likumi.lv/doc.php?id=231824 )

Ministru kabineta noteikumi Nr.474
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība
(http://likumi.lv/doc.php?id=232282 )

Ministru kabineta noteikumi Nr.361
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi
(http://likumi.lv/doc.php?id=267305 )

Ministru kabineta noteikumi Nr.73
Rīgā 2014.gada 4.februārī (prot. Nr.7 23.§)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai
skatīt šeit ... /Word fails /

Ministru kabineta noteikumi Nr.66
Rīgā 2015.gada 10.februārī (prot. Nr.7 23.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"
skatīt šeit ... /Word fails  /