Latvijas zirgaudzētāju biedrība
121815

Paziņojums par biedru kopsapulces sasaukšanu
04.02.2022Paziņojums par biedru kopsapulces sasaukšanu

Latvijas Zirgaudzētāju biedrības valde informē, ka 2022.gada 19.februārī plkst.11:00 attālināti tiešsaistē notiks Latvijas Zirgaudzētāju biedrības biedru kopsapulce.

Biedru kopsapulces darba kārtība:
  1. Ziņojums par biedru kopsapulces dalībnieku reģistrācijas rezultātiem.
  2. Balsu skaitīšanas komisijas, sapulces vadītāja, protokolista, sapulces darba kārtības apstiprināšana.
  3. Latvijas Zirgaudzētaju biedrības prezidenta un valdes vēlēšanas.
  4. Valdes ziņojums par 2021.gada darbību un Latvijas Zirgaudzētāju biedrības plānotā darbība 2022.gadā.
  5. Dažādi.
Informējam, ka  balsošana tiks veikta rakstveidā pirms biedru kopsapulces, aizpildot elektronisko balsošanas anketas formu līdz 2022.gada 18.februāra plkst. 18:00. Biedri, kas nobalso pirms biedru sapulces ir uzskatāmi par biedru sapulcē klātesošiem.
Elektroniskā balsošanas anketas forma un informācija par pieslēgšanos biedru sapulcei tiešsaistē ir nosūtīta uz biedru elektroniskā pasta adresēm. Lūdzam informēt, ja kāds no biedriem nav saņēmis balsošanas anketas formu.

Latvijas Zirgaudzētāju biedrības valde


      Atpakaļ