Latvijas zirgaudzētāju biedrība


Eksperts - Juris Mežnieks
t
el. 26455660, e-pasta adrese: juris.meznieks@inbox.lv


Speciālisti reģionos


Zemgale

Gunita Bendrupa

Kurzeme

Agrita Bokuma

Vidzeme

Vija Mačule

Latgale

Juris Astičs

Pierīga

Juris Mežnieks

26455660