Latvijas zirgaudzētāju biedrība
   
63562

Zemnieku saimniecībā “Pilssēta” zirgi ir dzīvesveids
28.01.2016


30. Decembris 2015
www.laukutikls.lv

Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā aktīvi darbojas zirgkopības zemnieku saimniecība “Pilssēta”. Zemnieku saimniecība dibināta, privatizējot bijušās padomju saimniecības “Stāmeriena” zirgu staļļus ar zirgiem. Šeit strādā cilvēki, kuri ļoti mīl savu darbu un kuriem zirgi ir dzīvesveids. Saimniecības īpašniece Anita Aizpuriete Stāmerienā zirgkopību sāka attīstīt 1978. gadā, kad pēc studiju pabeigšanas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā atnāca strādāt par zooinženieri.

Zirgam allaž bijusi ļoti nozīmīga vieta cilvēka dzīvē. Šis graciozais dzīvnieks ir bijis gan sabiedrotais pastaigās, gan palīgs transportēšanā un lauksaimniecībā. Patlaban Latvijā zirgus lielākoties izmanto sportā, izklaides pasākumos izjādēs, tūrismā un cilvēku atveseļošanai.

Patlaban “Pillsētā” tiek kopti 20 zirgi, no kuriem astoņas ir vaislas ķēves un divi ērzeļi. Staļļa lepnums ir saimniecībā izaudzētais ērzelis Emīrs, kurš ir Latvijas šķirnes genofonda turpinātājs, otrs ērzelis Delfīns ir atvests no Dobeles. Genofonda saglabāšana ir vērtīgs un nepieciešams pasākums, taču pieprasītāki ir sporta tipa šķirņu zirgi, tādēļ saimniecībā tiks strādāts arī pie šādu šķirņu veidošanas.

Saimniecībā tiek veikta jāšanas apmācība, kur vidēji gadā regulārus treniņus apmeklē 14 dažāda vecuma interesenti. Trīs bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem tiek piedāvātas relaksējošās jāšanas nodarbības. Lai atvieglotu treniņu procesu bērniem, saimniecībā ir iegādāti trīs poniji. Mazie mīluļi priecē ikvienu staļļa apmeklētāju.

Katru gadu augusta beigās z/s “Pilssēta” organizē jāšanas sacensības, kas ir ikgadējais atskaites punkts jātniekiem par sezonā paveikto darbu. Uz sacensībām ierodas arī ciemiņi no tuvākiem un tālākiem novadiem, tāpat arī mūsu sportisti dodas pārbaudīt savu sagatavotību uz citu zirgkopības entuziastu rīkotajiem pasākumiem.
Saskarsme ar zirgiem dāvā daudz pozitīvu emociju, tādēļ z/s “Pilssēta” piedāvā vizināšanu pajūgā gan ziemā, gan vasarā, gan kāzās, gan kristībās, gan citos nozīmīgos pasākumos. Stāmerienas zirgi priecē un sniedz estētisku baudījumu gan pagasta, gan novada rīkotajos pasākumos.

Anitai vislielākie palīgi un dzīves virzītājspēks ir viņas bērni Māra, Mārtiņš, Guna un Kārlis ar savām ģimenēm. Guna Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir specializējusies studiju programmā “Hipoloģija” (mācība par zirgiem), iegūstot padziļinātas zināšanas par šiem dzīvniekiem, bet nevienas zinības nevar pilnvērtīgi pielietot praksē, ja nav lielas mīlestības pret savu izvēlēto profesiju. Tūlīt pēc studijām Guna atgriezās Stāmerienā un turpina palīdzēt mammai veidot skaistu ganāmpulku un pilnveidot saimniecībā sniegtos piedāvājumus.Lai visiem pietiek spēka, veselības un izturības, lai izdodas piepildīt visus sapņus un ieceres “Pilssētā”!

Aiva Rēdere,
Gulbenes lauku attīstības konsultante
 
      Atpakaļ