Latvijas zirgaudzētāju biedrība
122995

12-27.04.2022 | “Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana” par ZIRGIEM | Bezmaksas mācības
25.03.2022


SIA LLKC Ogres birojs aicina uz 16h bezmaksas mācībām “Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana” par ZIRGIEM.

Programmā:
• Dzīvnieku un novietņu skaita izmaiņu dinamika Latvijā
• Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrs
• Ganāmpulku un zirgu reģistrācija, apzīmēšana pārraudzības nodrošināšanai
• Zirgu snieguma pārbaudes datu uzskaites nozīme ciltsdarbā
• Dzīvnieku novietņu reģistrēšanas un apzīmēšanas dokumentācija, to aizpildīšana saimniecībā

12. aprīlī 10.00-13:15 tiešsaistē Zoom platformā
13. aprīlī 10:00-13:15 tiešsaistē Zoom platformā
27. aprīlī 10:00-16:30 praktiskās nodarbības LLU ZMC “Mušķi” Cenu pagastā, Jelgavas novadā
Obligāti jāpiedalās visās mācību dienās!

Lektori:
• LLKC Ogres biroja vadītāja, lopkopības konsultante, “Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas” valdes priekšsēdētāja, sertificēts zirgu vērtētājs Aija Luse
• Latvijas Lauksaimniecības universitātes Dzīvnieku zinātņu institūta lektore, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas zirgkopības skolotāja, sertificēts zirgu vērtētājs Mg. agr. Laine Orbidāne
• Veterinārārsts, z/s Erlain zirgaudzēšanas nozares vadītāja, sertificēts zirgu vērtēšanas eksperts, mākslīgās apsēklošanas speciālists Anna Veidemane

Par dalību mācības saņemsiet apliecinājumu ar norādītu apgūto kvalifikācijas stundu skaitu, kuras tiks ievadītas LDC.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi vai ganāmpulku īpašnieki, sertificēti zirgu vērtētāji.

Pieteikšanās līdz 7. aprīlim, aizpildot reģistrācijas formu:
https://forms.gle/mr8ncrcmKxEeDkca6

Pieslēgšanās informācija tiešsaistes nodarbībām tiks nosūtīta īsi pirms pirmās mācību dienas uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pieslēgšanās abās tiešsaistes mācību dienās sākot no 09:40

Papildus informācijai un tehniskajam atbalstam:
elina.masteiko@llkc.lv
28331239

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA
ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

PRAKTISKO NODARBĪBU SAIMNIECĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Kontaktinformācija: 
Elīna Masteiko elina.masteiko@llkc.lv 28331239
Pielikums: 
/docs/1361/llkc02og14-m__1_.pdf


      Atpakaļ