Latvijas zirgaudzētāju biedrība
79898

Izsakām līdzjūtību mūsu kolēģei Maijai Kleinbergai, māmiņu pavadot mūžībā
19.07.2017


Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa,
Baltā smilšu kalniņā.
      Atpakaļ