Latvijas zirgaudzētāju biedrība
102319

LAD sāk pieņemt pieteikumus atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai
02.10.2018


No 2018.gada 1.oktobra līdz 20.oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē var pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikā no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4% apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4%.

Iesniegumu var iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

Uz atbalstu var pretendēt juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai saimnieciskās darbības veicējs. Šo atbalstu var saņemt pretendenti, kuri nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, saņēmuši īstermiņa aizdevumu un faktoringu apgrozāmajiem līdzekļiem (piem. sēklas, minerālmēslu, izejvielu iegāde) vai ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām:

  • jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei;
  • jaunas lauksaimniecības traktortehnikas (tai skaitā kombainu, pašgājēju augu smalcinātāju, smidzinātāju), tās piekabju un puspiekabju, tādu lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei, kuru darbināšanai tiek izmantota traktortehnika, kā arī mobilo kalšu iegādei;
  • lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, kuru pretendents izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
  • vaislas piena šķirņu liellopu, zirgu, cūku, staltbriežu, dambriežu, trušu, ūdeļu, šinšillu un lapsu iegādei;
  • ciltsgrāmatā reģistrētu vaislas gaļas šķirņu vai kombinēto (gaļas–piena) šķirņu liellopu, aitu un kazu (tikai tādu sieviešu kārtas dzīvnieku, kas vēl ne reizi nav atnesušies) iegādei, ja tie paredzēti tādu ganāmpulkā esošu vaislas dzīvnieku aizstāšanai, kas nav reģistrēti ciltsgrāmatā;
  • ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemenes) stādījumu ierīkošanai – stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmas iegādei un uzstādīšanai, žogu un žogu balstu iegādei un ierīkošanai;
  • īstermiņa aizdevuma un faktoringa daļējai kredītprocentu dzēšanai par apgrozāmiem līdzekļiem.


Valsts atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniekiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir saskaņots līdz 2019.gada 31.decembrim. atbalsta pasākums attiecas uz kopumā aptuveni 1000 valsts atbalsta saņēmēju.
 
      Atpakaļ