Latvijas zirgaudzētāju biedrība
118504

Līdzjūtība Natālijai Dreimanei
04.11.2021


 Tu katram viena, tikai viena,

 Kurai kā pie saules bērni turas klāt.

 Tāpēc ir tik grūti, skujām birstot,

 Uz mūžu zemei tevi atdot, māt!

(K. Apškrūma)


Skumjā brīdī esam kopā un izsakām visdziļāko līdzjūtību Natālijai Dreimanei māmuliņu pavadot kapu kalnā, 
      Atpakaļ