Latvijas zirgaudzētāju biedrība
117377

Rikšotāju zirgu darbaspēju pārbaude
16.07.2021


Apstiprinu: Biedrības „Rikšotāju braucēju sporta klubs „Pegazs””

valdes locekle Sandra Soikāne

 

Rikšotāju šķirņu zirgu darbaspēju pārbaude                                                                                              „ Jura Dombrovska piemiņas kausa izcīņa”                        

N O L I K U M S

Mērķis:

Veikt rikšotāju zirgu darbaspējas pārbaudi, kā arī popularizēt rikšotāju zirgu darba spēju pārbaudes – sacensības  Latvijā. 

Veicināt Ciblas novada iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās. Paaugstināt Latvijas rikšotāju zirgu braucēju meistarības līmeni. novadaāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībā

Laiks un vieta:

sacensības notiks 2021.gada  25.jūlijā  plkst.12.00                                         (nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ p\arbaude var tikt pārcelta uz citu datumu)

Ciblas novada Pušmucovas pagastā, Staupiņa.

Sacensību organizatori:

Ciblas novada dome

Biedrība „Rikšotāju braucēju sporta klubs „Pegazs””

Latvijas Zirgaudzētāju biedrība

Pārbaudes programma:

 7 braucieni (distance:1600 m) ar laika kontroli, kur zirgi ir sadalīti atbilstoši pēc vecuma grupām vai laika rekordu grupām. Finālbrauciens ar distances garumu 1830 m.

Dalībnieki:

Latvijas rikšotāju zirgu braucēji.

Distance:

1600 m un 1830 m

Pārbaudes norise:

Katrs zirgs piedalās vienā pamatbraucienā, nosakot laika rezultātu. Pieci zirgi, kuri uzrādījuši labākos rezultātus pamatbraucienos, piedalās finālbraucienā.

Apbalvošana:

Pamatbraucienos dalībniekus apbalvo ar diplomu, ziediem un naudas balvām.    

Finālbraucienā  trīs pirmo vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem, diplomiem un naudas balvām, zirgi - ar rozetēm.    

                                                                                                         

Dokumenti:

Ievedamajiem zirgiem jābūt zirgu pasei ar veterinārajiem izmeklējumiem.

Zirgus nodrošina ar vietām.

Galvenā sacensību organizatore:

Sandra Soikāne

Distances tiesnesis:

Pāvels Seimuškins  

Pieteikumi:

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021.g. 23.jūlijam,  inese.ruskule@gmail.com

 

Katrs dalībnieks uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā!

Visiem sportistiem un sacensībās iesaistītajām personām obligāti jāievēro valstī noteiktie ierobežojumi  saistībā ar COVID – 19 izplatību!


      Atpakaļ