Latvijas zirgaudzētāju biedrība
60386

Var pieteikties valsts atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai
06.09.2015


02. septembris, 2015
Valsts atbalsts

Lauksaimnieki no šā gada 1.septembra līdz 30.septembrim var pieteikties uz valsts atbalstu pasākumā „Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai”. Atbalsta mērķis ir saglabāt lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu nozīmīgākās vietējās cilmes sugas.

Šo valsts atbalsta maksājumu var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu - Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās kazu šķirnes – audzētājs.


Pieteikties var minēto dzīvnieku audzētājs:

  • kura ganāmpulks un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu,
  • kurš par katru atbalstam pieteikto dzīvnieku uzņemas saistības uz pieciem gadiem, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu, vai tās turpina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai.


Aizpildīts iesniegums jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD)  reģionālo lauksaimniecības pārvalžu Klientu apkalpošanas centros vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā. Iesniegumu var iesniegt, izmantojot arī Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Tādēļ LAD aicina izmantot EPS sniegtās priekšrocības - sagatavot iesniegumu un pievienot pavaddokumentus elektroniski; tas ļaus ietaupīt laiku un izvairīties no neprecizitātēm, aizpildot dokumentus. Tā kā EPS ir pieejama tikai tiem klientiem, kuri noslēguši līgumu par EPS pakalpojumu izmantošanu, LAD aicina lauksaimniekus, kuri vēl to nav izdarījuši, noslēgt šādu līgumu.

Sīkāka informācija par visiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, kā arī EPS un tā lietošanu atrodama LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „Valsts atbalsta veidi” un „Elektroniskā pieteikšanās sistēma”.

Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībā”.

Plašāku informāciju var noskaidrot, zvanot uz zvanot uz tālruni 67095000.
      Atpakaļ