Latvijas zirgaudzētāju biedrība
130555

Vebināra ieraksts par ES ārkārtas atbalstu piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozarē
24.11.2023


LAD vērš uzmanību!

Atbalstu piešķir piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozares saimniecībām, lai daļēji segtu lopbarības iegādes izmaksas.

Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents lopkopības nozarē līdz 2023. gada 1. decembrim iesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā atbalsta iesniegumu “Atbalsts lopbarības iegādei piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozarē”, tajā norādot operatīvos datus par saimniecības kopējiem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības 2023. gada pirmajos deviņos mēnešos un apliecinot, ka par paredzēto izmaksu kompensēšanu nav saņemti citi atbalsti vai atlīdzības maksājumi.

Atbalstu piešķir, ja pretendents atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • saimniecības 2023. gada pirmo deviņu mēnešu ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības ir vismaz par 20 % mazāki nekā 75 % no 2022. gada deklarētajiem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības;
  • saimniecības 2023. gada pirmo deviņu mēnešu ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz vienu vidējo nosacīto liellopu vienību ir vismaz par 20 % mazāki nekā 75 % no 2022. gada deklarētajiem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības uz vienu vidējo nosacīto liellopu vienību;
  • nosacīto liellopu vienību skaits attiecīgajā lopkopības nozarē 2023. gada 1. oktobrī ir samazinājies vismaz par 20 % salīdzinājumā ar 2022. gada 1. oktobri;
  • saimniecības 2023. gada pirmo deviņu mēnešu ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz vienu kilogramu piena, kas piegādāts pirmajam pircējam, ir vismaz par 20 % mazāki nekā 75 %no 2022. gada deklarētajiem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības uz vienu kilogramu piena, kas piegādāts pirmajam pircējam;
  • saimniecības 2023. gada pirmo deviņu mēnešu ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz vienu realizēto nosacīto liellopu vienību ir vismaz par 20 % mazāki nekā 75 %no 2022. gada deklarētajiem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības uz vienu realizēto nosacīto liellopu vienību.

Plašāka informācija par kritērijiem pieejama LAD tīmekļvietnes izvēlnē “Ārkārtas atbalsts”.

Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības 2022. un 2023. gadā netiek ņemti vērā saņemtie Lauku atbalsta dienesta administrētie atbalsti. 

Vebināra ieraksts  New Link Text
      Atpakaļ