Latvijas zirgaudzētāju biedrība
81318

Zirga imports no Norvēģijas
29.09.2017


Inese Ruskule

Tā kā Norvēģija neietilpst Eiropas Savienības kopienas valstu sastāvā, tad iegādāta zirga ievešana no Norvēģijas Latvijā ir mazliet citādāka nekā pārvešana iekš ES valstīm. Daudz cītīgāk jāiepazīstas ar likumdošanu un jākontrolē notiekošais process. Diemžēl šajā gadījumā visvairāk jāpaļaujas uz sevi, savām zināšanām un pastiprināti jākonsultējas ar valsts institūcijām. Paļaušanās uz to, ko teica “viena tante” šajā gadījumā nepalīdzēs. Šis raksts ir tapis, pamatojoties uz personīgo pieredzi, un iespējams var noderēt vēl kādam zirgaudzētājam.

 

 

Iepriekšējais zirga īpašnieks

Ar iepriekšējo zirga īpašnieku jums ir jānoslēdz līgums vai vienošanās par zirga tirdzniecību, kā arī rēķins par zirgu (bez PVN), PVN būs jāmaksā iesniedzot importa deklarāciju. Rēķinam jābūt vismaz divos eksemplāros. Ja ir vairāki zirgu pārdevēji, tad attiecīgi arī jākārto vairākas vienošanās un rēķini, jo importa deklarācijas katram zirgam tiks kārtotas atsevišķi.

 

 

Transports

Uzsākot sadarboties ar pārvadāšanas uzņēmumu, ko esat izvēlējies sava zirga atvešanai, jāuzzina pēc iespējas vairāk informācijas par to, kā arī jānoslēdz līgums, vienošanās par zirga atvešanu un jānoformē rēķins, jo tas būs nepieciešams jebkurā gadījumā noslēdzot tranzītu. Rēķinā jābūt norādītai summai bez PVN saskaņā ar noteikumiem. No PVN apmaksas jūs neizvairīsieties tāpat, jo tas jāapmaksā, kārtojot importa deklarāciju. Lietderīgi arī būtu noformēt līgumu, jo attālums no Norvēģijas ir vērā ņemams un ceļā var atgadīties neparedzamas lietas. Tāpēc tas viss būtu jāatrunā līgumā, lai pēc tam būtu pēc iespējas mazāk galvassāpju.

Kad pārvadāšanas uzņēmums jums nodod zirgus, pārbaudiet visu dokumentāciju (tranzīta pavadošais dokuments, veterinārais sertifikāts tirdzniecībai, CMR).

Pārtikas veterinārais dienests Konsultē Zanda Turka, Pārtikas veterinārā dienesta Starptautiskās tirdzniecības daļas Vecākā eksperte, tālr.   67095255

Obligātie veterinārie dokumenti zirgu ievešanai no Norvēģijas ir zirga identifikācijas dokuments – pase un veterinārais (veselības) sertifikāts - ”iekšējās tirdzniecības sertifikāts”.

Ir ļoti svarīgi, ka Jūs iepriekšējam īpašniekam sniedziet precīzu informāciju par novietni, kurā zirgs tiks ievests (fizisko novietnes atrašanās vietas adresi, novietnes numuru LDC reģistrā un dzīvnieka turētāja vārdu un uzvārdu), jo balstoties uz Jūsu sniegto informāciju, iepriekšējais īpašnieks informē norvēģu inspektoru par sertifikātā norādāmo informāciju.

Ļoti būtiska informācija veselības sertifikātā ir pases numurs, jo ja tas nesakritīs ar pases numuru zirga pasē, zirgs uz robežas tiks aizturēts un ievietos karantīnā līdz situācijas noskaidrošanai.

Par pareizu datu ievadi sertifikātos ir atbildīgs norvēģu inspektors, kurš paraksta sertifikātu, bet inspektors var kļūdīties, tādēļ, lai šī iemesla dēļ zirgs netiktu turēts uz robežas, ir ieteikums Jums vienoties ar iepriekšējo īpašnieku, ka tas, saņemot sertifikātu, to pārbauda. Konstatējot kļūdu uzreiz, norvēģu inspektors šo kļūdu var labot.

Ja tomēr, zirgam ierodoties Latvijā, konstatējiet, ka sertifikātā ir nepareizi norādīti dati par novietni, kurā zirgs ievests, sazinieties Pārtikas veterinārajam dienestu, lai varētu veikt izmaiņas.

Pēc zirga ievešanas tas 7 dienu laikā ir jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā.

Iepazīties ar veterinārajiem noteikumiem zirgu tirdzniecībai Eiropas Savienībā Jūs varat: https://likumi.lv/doc.php?id=87574

Lai nemulsinātu Jūs, ka noteikumi attiecas uz tirdzniecību Eiropas Savienībā skaidroju, ka saskaņā ar ES un Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas līgumu, nosacījumi tirdzniecībai ar zirgiem ar Norvēģiju ir tādi paši kā starp ES valstīm.

 

 

Muita Konsultē EuroBrokers Muitas brokeris Irina Salova , tālr. 29218818

Iebraucot Zviedrijā, jaunajam zirgu īpašniekam jārēķinās ar papildus izdevumiem, par ko pārvadātājam jūs vajadzētu jau laicīgi brīdināt. Uz Zviedrijas robežas jāiemaksā depozīts (Zviedrijas brokeris aprēķinās pēc muitas nodokļiem, kas ir aktuāli Zviedrijā), kuru jums atgriezīs pēc tranzīta noslēgšanas procesa Latvijā. Kā arī jānomaksā muitas nodoklis.

Kad zirgs jau ir veiksmīgi ievests Latvijā, jāvēršas pie muitas brokera (visus dokumentus var atsūtīt pa e-pastu), lai noformētu importa deklarāciju. Brokeris to iesniegs muitā un ja nebūs papildus jautājumu, imports tiks noformēts un savukārt tranzīts tiks noslēgts. Pēc tranzīta noslēgšanas, jūs varat nosūtīt uz Zviedriju aizpildītu veidlapu depozīta atgriešanai kopā ar informāciju par tranzīta noslēgšanu.

 

Kādi dokumenti no zirga īpašnieka ir nepieciešami, lai nokārtotu importa muitas procedūru, kas noslēdz tranzītu?  

  • Rēķins par zirgu;

  • Rēķins par zirga transportēšanu no NOR uz LV;

  • CMR - parasti aizpilda pārvadātājs, bet varam arī mēs, ja mums iepriekš būs visi dokumenti;

  • Zirga pase;

  • Tranzīta pavadošais dokuments - tas ir tranzīta deklarācija no Zviedrijas robežas, parasti kārto pārvadātājs;

  • Pilnvara uz muitas brokeru;

  • Maksājuma uzdevumi par apmaksātiem nodokļiem Valsts Kasē (viss tiek aprēķināts, tiek nodoti Valsts Kases rekvizīti, kā arī informācija - cik un kur maksāt).

 

Kas ir būtiskākais, kam jāpievērš uzmanība attiecībā uz dokumentāciju?  

  • Rēķinā par zirgu ir jābūt skaidri redzams, kas ir pārdevējs un kas ir pircējs,

datums, zirga vārds, šķirne, pases numurs ( īpaši uzmanīgi, lai visi cipari ir pareizi), var arī uzrādīt čipa numuru, ja ir.

Jābūt summai un valūtai. Kā arī piegādes nosacījumiem saskaņā ar Incoterms. Ja Jūs paši pasūtat un apmaksājāt transportēšanu, tad piegādes nosacījumi ir EXW (no iekraušanas vietas). EXW nozīmē ka piegāde nav iekļauta zirga cenā.

 

Vai ievedot zirgu Latvijā, kravas pārvadātājam ir jāreģistrē krava kādā no Latvijas muitas punktiem?  

Jā, kravu ir jāreģistrē. Kopumā sanāk nokārtot trīs muitas procedūras:

1) eksports uz Norvēģijas-Zviedrijas robežas, izbraucot no Norvēģijas; 2) tranzīts uz Zviedrijas-Norvēģijas robežas, iebraucot uz ES; 3) imports uz kāda no Latvijas muitas kontroles punktiem, skatoties, līdz kuram MKP bija noformēta tranzīta deklarācija. Vislabāk lai tranzīta deklarācija būtu noformēta līdz Rīgas brīvostas muitas punktam LV000210, Uriekstes ielā 16, Rīgā. Šis punkts darbojas visu diennakti, un piebraucot ir jāuzliek muitas atzīmi uz tranzīta deklarācijas par ierašanām. Pēc tam jau var uzsākt importa procedūru.

Protams, var arī izvēlēties muitas kontroles punktu, kas tuvāks zirgu novietnei vai zirga jaunajam īpašniekam. To var apspriest iepriekš un jau dot šoferim konkrētas instrukcijas.

 

Kā tiek aprēķināts muitas nodoklis. nodeva par zirgu (šeit var būt varētu minēt par tiem kodiem – tīršķirnes, lopkautuve, bez šķirnes, kastrāts utt.)  

Muitas nodokļi tiek aprēķināti no summas, kas veidojas no zirga cenas un cenas par piegādi.

Piemērs : A=zirga cena ir 3000 eur, B=piegādes cena ir 500 eur,

3000 + 500 = 3500 eur - no šīs summas tiek aprēķināti nodokļi.

Muitas nodokļi tas ir ievedmuita un PVN.

Ievedmuita zirgiem var būt 0 vai 11,5%, PVN - 21%.

Tīršķirnes zirgiem, kas nav kastrēti un var piedalīties vaislās, ievedmuita ir 0%

Zirgiem, kas paredzēti kaušanai ievedmuita arī ir 0%, bet visiem pārējiem zirgiem (bez šķirnes, kastrētiem) ievedmuita ir 11,5%

Pieņemsim, ieved tīršķirnes kastrētu zirgu, šadas zirgas muitas preču kods būs

0101 29 9000, un tad nodokļus aprēķinā sekojoši:

3500 eur x 11,5% = 402.50 eur - tas ir ievedmuita, lai būs C.

PVN tiek aprēķināts pēc šādas formulas (A+B+C)x21%

t.i. summējas zirga cena, piegādes cena un ievedmuita

(3000+500+402.50)x21%=819.53 eur - tas ir PVN

Kopēja muitas nodokļu summa ir 402.50 + 819.53 eur=1222.03 eur

No ievedmuitas arī tiek aprēķināts PVN.

Ja zirgs ir tīršķirnes un nav kastrēts, tad muitas preču kods būs 0101 21 0000

Un ievedmuitas nebūs, jo likme ir 0%, un PVN tiek aprēķināts no summas

3500 eur x 21% = 735.00 eur
      Atpakaļ