Latvijas zirgaudzētāju biedrība
129778

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai
05.09.2023


Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai

Tā kā no šī gada ir mainījusies kārtība, kādā pretendenti piesakās atbalstam par vietējo apdraudēto šķirņu dzīvniekiem (arī Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa zirgiem), šoruden dzīvnieku īpašniekiem Lauku atbalsta dienestā nekas nav jāiesniedz. Dzīvnieku īpašnieki atbalstam pieteiksies 2024. gadā – līdz 15. aprīlim (noteikumu Nr.1661  40. punkts) un līdz 30. jūnijam - saņems atbalstu. Turpmāk pretendenti iesniegumus iesniegs un atbalstu saņems kārtējā gadā. Par katru pieteikto dzīvnieku īpašnieks uzņemsies saistības uz vienu gadu (iepriekš bija 5 gadu saistības). Par Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku, kas vecāks par sešiem mēnešiem atbalsts noteikts EUR 260 apmērā.
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība atzinumus par ģenētisko resursu dzīvniekiem izsniegs sākot ar 2024.gada 2.janvāri. Atbalsta pasākumam varēs pieteikties tikai elektroniski – LAD EPS sistēmā.

MK 2023. gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 166 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai”


      Atpakaļ